Buharlaşma kayIplarININ AZALTILMASI YÖNTEMLERİ

 

Buharlaşma kısaca, suyun sıvı fazdan gaz fazına geçmesi şeklinde tanımlanabilecek bir doğa olayıdır. Türkiye genelinde yıllık toplam yağış miktarı 501 milyar m3 dür, bunun 274 milyar m3 ü buharlaşma yoluyla atmosfere geri dönmektedir. Diğer bir deyişle yıllık toplam yağışın %54.7’sinden her hangi bir şekilde yararlanılamamaktadır. Diğer taraftan küresel iklim değişiminin bu tabloyu daha dramatik bir hale getireceği düşünülürse,  buharlaşmanın azaltılması çalışmalarının önemi daha iyi anlaşılacaktır. Buharlaşmanın etkin olarak azaltılabilmesi için öncelikle buharlaşmayı etkileyen meteorolojik faktörlerin ve bunların buharlaşmayı ne doğrultuda etkiledikleri önemlidir. Buharlaşmayı etkileyen başlıca  meteorolojik faktörler güneş enerjisi, su sıcaklığı, doyma açığı, rüzgar, baraj yüzey alanı ve derinliğidir. Buharlaşmanın azaltılmasına yönelik olarak geliştirilen yöntemler genellikle bu faktörlerin buharlaşma üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya yöneliktir.

 

Buharlaşmanın azaltılmasına yönelik  yöntemler:

Bu yöntemler dört ana başlık altında incelenebilir:

 

1. Fiziksel Yöntemler

1.1. Su kütlesindeki tabakalaşmaya müdahale edilmesi

 

1.2. Su yüzeyinin yüzen cisimlerle kaplanması

 

1.3. Gelen güneş enerjisinin su ortamına girmesini tamamen engelleyecek tarzda barajın üzerinin örtülmesi.

 

1.4. Baraj çevresine rüzgar kırıcıların yerleştirilmesi

 2. Kimyasal Yöntemler

* ABD (Hefner Gölü-Oklahoma, 1958; Suhuaro Gölü-Arizona, 1960),

* İngiltere,

* Avustralya, 

* Doğu Afrika (Malaya rezervuarı, 1955)

* Japonya (Pirinç tarlalarında buharlaşmanın azaltılması yoluyla su sıcaklığının arttırılması ve böylece ürünün daha erken olgunlaşması amaçlanmıştır, bu yolla rekolte %5 arttırılmıştır)

* Hindistan (Jaipur, Ramgarh Gölü, 50 mg/m2/gün, başarı %30, 1985),

* İsrail,  Rusya vd.

 3. Yapısal müdahaleler

3.1. Küçük yüzey alanına sahip barajların inşaa edilmesi

3.2. Baraj şevlerinin daha dik inşaa edilmesi

 

4.Barajın doğru işletilmesi

        4.1. Bir barajda su öncelikle sıcaklığın nisbeten yüksek olduğu kısımlardan çekilmelidir

        4.2. Su alma yapıları seçici olarak istenilen seviyelerden su alabilecek şekilde dizayn edilmelidir.

 

5. Diğer Yöntemler

5.1. Yer altı rezervuarlarının inşaa edilmesi

5.2. Barajlardaki fazla suyun savaklanması yerine yeraltına basılması ve kurak dönemde tekrar kullanılması. Bu yöntem ABD’nin çeşitli eyaletlerinde, bazı Güney Amerika Ülkelerinde ve İsrail’de başarıyla uygulanmaktadır. Denize yakın yerlerde tuzlu suyun yer altı suyuna karışmasını engellemesi yöntemin diğer önemli bir tarafıdır.

5.3. Barajın su tutma alanının hücresel bir yapıda inşaa edilmesi