LİSANS DERSLERİ:

Ders: KON 317  --  "OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ
Tarihler: Güz / 2004-2005
Kişisel:

Oda No: 4216, Tel: 212 - 285 35 00

Ders Saatleri:

D5302 - Pazartesi (14:00 - 17:00)

Kaynak Kitaplar: 1) "Otomatik Kontrol Sistemleri", B. C. Kuo (çeviri: Atilla Bir), 1999, Literatür Yay.
2) "Otomatik Kontrol Sistemleri I", M Kemal Sarıoğlu, 1999, Birsen Yayınevi.
3) "Otomatik Kontrol sistemleri II", M Kemal Sarıoğlu, 1996, Birsen Yayınevi.
4) "Feedback  Control of Dynamical Systems", G. F. Franklin,J. D.Powell ve A. Emami, 1991, Addison- Wesley.
5) "Modern  Control Engineering", K. Ogata, 4th Ed., Prentice Hall.
6)"Automatic Control Systems", B. C. Kuo,1998, Prentice Hall.
Notlama:

Vize I : %20 ,Vize II : %30 , Final : %50  

Öğrenciler: Ders otomasyon sayfasına erişmek için tıklayınız...

 

Otomatik Kontrol Sistemleri için Önerilen Ders Planı

 

Konular

GİRİŞ

Motivasyon

Tanım ve kavramlar

Tarihi gelişim

İşaretler ve sistemler

Geri besleme kavramı

SİSTEM MODELLENMESİ 

Lineer Sistemler
Transfer Fonksiyonları
Durum değişkenleri modelleri
Elektriksel sist. modellenmesi
Mekanik sist. modellenmesi
SİSTEM MODELLENMESİ (Devam)
Elektromekanik sist. modellenmesi

Isıl sist. modellenmesi

Akışkan sist. modellenmesi

ZAMAN TANIM BÖLGESİ ANALİZİ

Sürekli sistemlerin zaman yanıtı

Sürekli hal hatası

İkinci mertebeden bir sitemin geçici hal yanıtına ilişkin kriterler (sönüm oranı, sönüm faktörü, doğal frekans vs.)

Eklenen kutup ve sıfırların etkileri

KÖKLERİN YER EĞRİSİ TEKNİĞİ 

2. dereceden bir sistemin kök eğrisi

Kök eğrilerinin özellikleri ve çizimi

GEÇMİŞ KONULARLA İLGİLİ UYGULAMALAR

VİZE I
PID KONTROL

FREKANS TANIM BÖLGESİ ANALİZİ

Rezonans frekansı ve bant-genişliği

Kök eğrisi ile Nyquist eğrisi arasındaki ilişki

Bode diyagramlar

UYGULAMALAR 

Yetiştirilemeyen derslerin tamamlanması ve uygulamalar

 

VİZE II

NYQUIST DIAGRAMI ve KARARLILIK KRİTERİ

Nyquist diyagramı

Nyquist Teoremi

ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ

 

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ:

Ders: KOM 507E --  "NUMERICAL METHODS IN OPTIMIZATION" (CRN: 11939)
Tarihler: Güz / 23 Eylül 2002 - 23 Aralık , 2002
Kişisel:

Oda No: 4216, Tel: 212 - 285 35 00

Ders Saatleri:

D4102 - Pazartesi (14:00 - 17:00)

Kaynak Kitaplar: 1) "Introduction to Linear and Nonlinear Programming", D.G. Luenberger, 2nd Ed., 1984, Addison- Wesley.
2) "Methods of Optimization", G.R. Walsh , 1975, John Wiley.
3) "Applied Nonlinear Programming", D.M. Himmelblau, 1972, McGraw-Hill.
4) "Optimization, Theory and Applications", S. S. Rao, 1978, Wiley Eastern Ltd.
5) " Nonlinear Programming, Theory and Algorithms", M.S. Bazaraa, C.M Shetty, 1993, John Wiley.
6) "Optimization Concepts and  Applications in Engineering" A.D. Belegunda, T.R. Chandrupatla, 1999, Prentice Hall.
Notlama:

Vize : %25 ,Sunum : %15 ,Ödevler : %10, Final : %50  

Öğrenciler: Ders otomasyon sayfasına erişmek için tıklayınız...
Ders: KOM 510E --  "OPTIMAL CONTROL THEORY" (CRN: 21744)
Tarihler: Bahar / 27 Ocak- 9 Mayıs,2003
Kişisel:

Oda No: 4216, Tel: 212 - 285 35 00

Ders Saatleri:

D1301 - Perşembe (14:00 - 17:00)

Kaynak Kitaplar: 1) "Optimal Control Theory", D.E. Kirk, 1970, Prentice Hall.
2) "State Functions and Linear Control Systems" D.G.Schultz, J.L. Melsa,1967, McGraw-Hill Series İn Electronic Systems.
3) "Linear Optimal Control" B.D.O. Anderson, J.B. Moore,1971, Prentice Hall.
Notlama:

Vize : %35 ,Ödevler : %15, Final : %50  

Öğrenciler: Ders otomasyon sayfasına erişmek için tıklayınız...