İ.T.Ü. Makina Fakültesi - Otomotiv Laboratuvari

Prof.Dr. Cem Soruşbay

 

 

 

 

 

 

 

ARAŞTIRMA KONULARI

İçten Yanmalı Motorlar

İY Motorlarda Yanmanın Modellenmesi

Yanma Kinetiği

Egzoz Gazları Emisyonu

Taşıtlardan Kaynaklanan Sera Gazları Emisyonu

Alternatif Yakıtlar (LPG, Hidrojen, Doğal Gaz)

 

YAYINLARI

Yayın Listesi ve Çalışmalar

 

DERSLER

Internal Combustion Engines

Egzoz Gazları Emisyonu

İY Motorlarda Karışım Oluşumu

SI Engine Combustion

 

Seminer dersi SUNUM PROGRAMI 2017

Sunum

 

Y LİSANS ve DOKTORA TEZ KONULARI

Ulaştırma sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonları

Diesel motorlarında yanmanın modellenmesi

Püskürtme stratejileri - emisyon kontrolü

Şehir çevrimlerinin oluşturulması

 

İLETİŞİM

İ.T.Ü. Makina Fakültesi, Otomotiv Laboratuvarı

Ayazağa Yerleşkesi, Maslak, 34469 İstanbul

T  (212) 285 3466

F (212)  285 3443

sorusbay@itu.edu.tr