"Imagination is more important than knowledge."     A. Einstein

   

  MAT271E EK DERS: 29.11.17 Çarş. 15:30-17:30 @5202

  

 

KON 101 Kontrol ve Otomasyon M. Etik

MAT271E Probability and Statistics

My Schedule

Hours

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

09:00-09:50

 

 

 

 

 

10:00-10:50

     

p

 

11:00-11:50

 

    r  

12:00-12:50

 

 

 

o

 

13:00-13:50

     

j

 

14:00-14:50

OFiS   OFiS e  

15:00-15:50

OFiS

  OFiS

 

 
16:00-16:50    

 

   

18:00-20:50