Araş.Gör. Hacer Kuduz
İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Oda No: 1105, Maslak/İstanbul
34469
Tel: +90 212 285-6731
Eposta: kuduz [at] itu.edu.tr