·       Lisans Dersleri

1.   Lineer Cebir ve Uygulamalari 2017-2018 Güz Yarıyılı

Lineer Cebir ve Uygulamalari

-----------------------------------------------------

2. Uzaktan Algılama 2017-2018 Bahar Yarıyılı

Derslik:  1303 Çarşamba 9.00-12.00

Başarı Değerlendirme Sistemi

Vize I  % 20      7. Hafta 21 Mart 2018

Vize II  % 20      13. Hafta 9 Mayıs 2018

Ödev 1 adet % 20  Sunum  

Final %40

Vize Alma Koşulu : Ödev ve sunumun yapılması

Sunum Konuları

 

Vize Sonuçları

Uzaktan Algilama Sistemleri

matlab kullanimi

 

------------------------------------------------

3. Mikrodalga Mühendisliği  2017-2018 Bahar Yarıyılı

Derslik: D 5201  Çarşamba 12.30-15.30

Başari Degerlendirme Sistemi

Vize I  %25      7. Hafta 21 Mart 2018

Vize II  %25      13. Hafta 9Mayıs 2018

Kısa Sınavlar %10

Final %40

Dersin Yardımcısı: Mahmud Esat Yiğit  

Vize Alma Koşulu : İki vize ortalaması minimum 30

Mikrodalga VizeNotu

---------------------------------------------

Yüksek Lisans Dersleri

1. Electromagnetic Waves in Medicine

(2017-2018  BAHAR YARIYILI)

Derslik:   

Basari Degerlendirme Sistemi

Sunum %50

Odev %10

Final %40

Sunum Tablosu   http://web.itu.edu.tr/~kents/bym.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Remote Sensing & Comm. Satellites

(2017-2018  BAHAR YARIYILI)

Derslik    Salı 13.30-16.30

 Ders Kitabı: Satellite Technology Principles and Applications / Anil K. Maini,Varsha Agrawal / John Wiley & Sons, 2011 

Basari Degerlendirme Sistemi

Sunum %60

Final %40

Taslak Sunum Tablosu:

 

 

3. Remote Sensing Systems 2017-2018 (Guz Yarıyılı)

Derslik : EM Alanlar ve Mikrodalga Seminer Odası Kat 3

Ptesi 13.30-16.30

Not Ağırlıkları:

Ödev Sunum %30 ( Presentation)

Rapor % 30          (Report)

Final % 40            (Exam – Last week of the semester)

Devam: Minimum % 70

Tutorial

Ders Konuları

Konu Dağılım Listesi

Multispec Programı:

4.  Microwave System Engineering 2017-2018 (Guz Yarıyılı)

Derslik: Z1

Perşembe 9.30-12.30

Not Agırlıkları:

Proje % 30

Sunum %30

Final % 40

KONU DAĞILIMI

Sunum Tablosu

Ana Sayfaya Donus -Home-