english
Head
Resim

Öğr. Gör. Dr. Hakan Öksüzoğlu

İTÜ, Makina Fakültesi
Gümüşsuyu, İnönü Caddesi No: 65
Beyoğlu 34437, İstanbul
Oda : 435
hoksuzoglu@itu.edu.tr
Tel : 0 212 293 13 00 Dahili 24 64

Eğitim

Akademik Deneyim

Dersler