Doç.Dr. Ali ERCENGİZ

İstanbul Teknik Üniversitesi – Fen Edebiyat Fakültesi - 
Mühendislik Bilimleri Bölümü-

İletişim

E-mail: ercengiz@itu.edu.tr
Telefon: +90-212-285 32 93
Web:
Fax:

Eğitim

Doktora ve Yılı: 1992
Yüksek Lisans ve Yılı: 1980
Lisans ve Yılı: 
Diğer:

Yayınlar

 

1. Ercengiz, A., “Oscillating two-phase flow in a prestressed thick elastic tube”, Acta Mechanica, 179, 169-185 , 2005.

 

2. Ercengiz, A. ve Demiray, H., “Non-symmetrical wave propagation in arteries”, Acta Mechanica, 112, 1135-148 , 1995.

 

3. Demiray, H. ve Ercengiz, A., “ Harmonic waves in a prestressed viscoelastic tube filled with a viscous fluid”, Int. J. Engng. Sci., 33, 105-107, 1995.

 

4. Demiray, H. ve Ercengiz, A., “Non-symmetrical wave in a prestressed elastic tube filled with an inviscid Fluid”, Int. J. Engng. Sci., 32, 605-616, 1994.

 

5. Demiray, H. ve Ercengiz, A., “Wave propagation in a prestressed elastic tupe filled with a viscous fluid”,   Int. J. Engng. Sci., 29, 575-585, 1991 .

 

Verdiği Dersler

 

Veri Analizi, Bilgi İşlem Algoritmaları, Bilgisayar Destekli Grafik, Ayrık Matematik&Sistem Analizi, Sürekli Ortamlar Mekaniği, Sayısal Yöntemler, Biomekanik, Dinamik, Asimptotik Yöntemler.

 

Yönettiği Tezler

Yüksek Lisans :

1) Dağıtık Veritabanına Dayalı Sigorta Otomasyonu (S.Ertürk, 1996).

2) Dağıtık Veritabanına Dayalı Faturalama Otomasyonu (Ç.Yücel, 1996).

3) Işın İzleme (Ş.Akkuş, 1996).

4) Öbek Analizi Algoritmaları (M.Altun, 1998).

5) Nesneye Yönelik Programlama ve Delphi ile Bir Kuyumculuk Programı              

    (A.Avitoğlu, 1998).

6) Visual C++ ve NATURAL’da Host ve  PC Arasında Veri Transferi (M.Özel,

     2000).

7) Bulanık Mantığın Veri Madenciliğine Uygulaması (S. Bostancı, 2003).

8) Veri Madenciliği Alanında Bir Bulanık Mantık Uygulaması( S.S. İnceler,     

    2003).

9) Dempster Shafer Tearisi Kullanılarak Tedarikçi Seçimi Uzman Sistem   

    Uygulamsı (H. Cerçioğlu, 2004).

10) Bulanık Bileşenli Çözümleme Yöntemi Kullanılarak Proje Ekiplerinin 

     Seçilmesi (B. Tekin, 2004). 

11) Bulanık Mantık ile Veri Madenciliği (A. Büyükakın, 2004).

12) Lojistik Alanında Bir Veri Madenciliği Uygulaması ( S. Tiryaki, 2006)

 

Doktora :

 

İçerisinde Parçacıklı Viskoz Akışkan Bulunan Öngerilmeli Lifli

Viskoelastik Kalın Tüplerde Harmonik Dalga Yayılımı  (R. Ergün, 2008) .