2017-2018 Bahar Yarıyılı BETONARME I     


DUYURU:


Derste kullanılacak yönetmelikler:

Kaynaklar:

YOKLAMA DURUMU:

Finale girebilme koşulu: Ödevlerin Teslimi + %70 Devam
Ödevler 4 adet %10
Kısa sınav %10
Dönem içi sınavı %30
Final Sınavı %50

 Yoklama Durumunu görmek için tıklayınız...


 

 

 

1 Betonarme elemanlar; döşeme; kiriş; kolon; temel; beton ve çelik; malzeme bilgisi; davranış eğrileri; hasır donatı
2 Yükler; sabit hareketli yükler; elverişsiz yükleme durumları; yüklerin birleştirilmesi; yapı güvenliği; sınır durumlar , betonarme davranışı, taşıma gücü hesapları
3 Dikdörtgen kesitte basit eğilme; parabol-dikdörtgen gerilme yayılışı; gerilme bloğu; dengeli donatı; zayıf kuvvetli donatılı kesit;
4 çift donatılı dikdörtgen kesit,tablalı kesit; etkili tabla genişliği;
5 Çatlama; aderans; beton ve çeliğin beraber çalışması; kenetlenme; donatı ekleri
6 Basit etriyeli ve fretli kolonların eksenel yük altındaki davranışı, Dikdörtgen kesitte bileşik eğilme (M+N) etkisi; karşılıklı etki diyagramları
7 Dikdörtgen kesitte Mx+My+N etkisi;
8 Narin kolon davranışı , narin kolonlarda moment büyütme yöntemi
9 Kesme kuvveti etkisi; eğik çekme gerilmelerinin karşılanması
10 Kesme kuvvetinin karşılanması; etriye ve pliye kullanımı; moment kapama diyagramı
11 Burulma etkisi; kesme kuvveti ile burulma etkisi
12 Dikdörtgen kesitte elastik hesap; taşıma gücü ile karşılaştırma, kullanılabilirlik sınır durumu, moment-eğrilik ilişkisi, süneklik
13 Çerçeve; kolon-kiriş birleşimi; yeniden uyum ilkesi; konstrüksiyon bilgisi
14 Öngerilmeli beton, genel bilgi
 

 


Ana Sayfa